Historical

We can offer you an overnight stay in historical surroundings. The famous poet Knut Hamsun lived for 6 years in a house called Borgstua. This house you can rent. Relatet to this place is a historical adventure which is arranged by Hamaröy Fishcamping.

“Prestegården lå overmåte vakkert til, like ved havstrømmen Glimma,
en bred og storstenet strøm hvorfra bruset lød natt og dag, natt og dag.”

fra «Et spøkelse» av Knut Hamsun